Uncategorized

9 kwietnia, 2020

Kary pieniężne w związku z COVID-19

Szanowni Państwo, W związku ze sprzecznymi informacjami pochodzącymi od Państwa odnośnie nakładania przez Policję i różne organy mandatów i kar pieniężnych chciałbym uporządkować i podsumować aktualny […]
30 marca, 2020

Klauzula rebus sic stantibus – sposób na zmianę sposobu wykonania umowy

Szanowni Państwo,   W związku z rosnącym zainteresowaniem pragnę przedstawić Państwu krótkie uwagi związane z problemami z wykonaniem umów w sytuacji pandemii wirusa SARS-Cov-2. Tematem przewodnim […]
24 marca, 2020

Jak wykreślić się z „rejestru dłużników”?

Szanowni Państwo, Często otrzymuje pytania dotyczące następującego tematu: co zrobić z faktem, iż firma windykacyjna przekazała informację o niespłaconym zobowiązaniu Klienta do biura informacji gospodarczej, a […]
21 marca, 2020

Niewykonanie umowy z uwagi na zaistnienie pandemii SARS-Cov-2

Szanowni Państwo, Wiele zapytań otrzymuję odnośnie niemożności lub znacznych trudności w wykonaniu zobowiązań umownych przez przedsiębiorców w związku z zaistniałą sytuacją pandemii. Chciałbym poruszyć w związku […]
20 marca, 2020

Funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości w okresie pandemii

Szanowni Państwo,   W związku z zapytaniami o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w obecnej sytuacji, chciałbym podsumować jak wygląda sytuacja: Sądy aktualnie (21 marca) funkcjonują. Kontakt z […]
19 marca, 2020

Zasady świadczenia pomocy prawnej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną zapewniam, że wszystkie powierzone mi sprawy są i będą na bieżąco prowadzone z najwyższą starannością, wszystkie zlecenia […]
Skip to content