ZASADY UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ

  • zasady świadczenia pomocy prawnej i funkcjonowania kancelarii w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego znajdą Państwo TUTAJ
  • możliwość kontaktu z Klientem o dogodnej porze dnia, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,
  • pomoc prawna on-line – szybko, profesjonalnie, bez konieczności wychodzenia z domu lub biura,
  • możliwość zlecenia usługi prawnej za pośrednictwem Internetu,
  • darmowa wycena porady prawnej lub usługi przed jej udzieleniem,
  • porady prawne i reprezentacja Klientów z całej Polski i zamieszkałych za granicą – kontakt za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
  • stała współpraca z Notariuszami i Komornikami Sądowymi w celu zapewnienia Klientom kompleksowej obsługi,
  • współpraca z Adwokatami i Radcami Prawnymi będącymi specjalistami w różnych dziedzinach prawa, dla zagwarantowania Klientom jak najlepszej jakości usług.

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług oraz ofertą dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego w dziale Kontakt.

Porad prawnych udzielam osobiście, na umówionym indywidualnie spotkaniu lub też drogą elektroniczną.

Mogą Państwo przedstawić swój problem prawny lub zadać pytanie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub znajdującego się w dziale Kontakt formularza kontaktowego, a w przeciągu 24 godzin dnia roboczego zostanie Państwu wysłana wycena usługi lub wiadomość o potrzebie dosłania dokumentów lub udzielenia dalszych informacji.

Szanując Państwa czas oraz dostosowując się do Państwa potrzeb każde spotkanie umawiane jest indywidualnie, na konkretną godzinę. Istnieje możliwość umówienia spotkania poza siedzibą kancelarii w dogodnym miejscu oraz w uzgodnionych godzinach.

RADCA PRAWNY

JERZY WYSZYŃSKI

O mnie

Pomagam klientom rozwiązać problemy z instytucjami finansowymi. Analizuję całokształt położenia klienta, proponuję rozwiązania, doradzam i reprezentuję go przed sądami, komornikami, organami i wszelkimi innymi podmiotami prawa. Staram się przeprowadzić klienta przez całe postępowanie w taki sposób, aby wszystko było dla niego zrozumiałe, a efekt końcowy korzystny. Nie używam w swoich wypowiedziach tajemnych zwrotów ani łaciny, z czym czasami kojarzą się prawnicy i sądy.

Zajmuję się prowadzeniem sporów z bankami, firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami pożyczkowymi, biurami informacji gospodarczej, ubezpieczycielami i operatorami telekomunikacyjnymi, m.in.:

• Prowadzę spory z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi. Analizuję sytuację klienta na każdym etapie sprawy. Często przyjmuję sprawy, które są już na etapie postępowania egzekucyjnego. Podejmuję środki obrony, w celu doprowadzenia do oddalenia powództwa i uwolnienia klienta od toczącej się egzekucji i samego długu.

• Kompleksowo prowadzę sprawy związane z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej (potocznie „frankowymi”). Od analizy umowy i wskazania przysługujących roszczeń, przez obliczenie ich wartości, działania przedprocesowe, po postępowanie sądowe w I i II instancji, aż do prawomocnego wyroku.

• Prowadzę spory z firmami pożyczkowymi. Dążę do uznania umów, zwanych dla niepoznaki umowami pożyczki, za nieważne z mocy prawa albo znaczącego (70 – 90%) obniżenia sumy do zwrotu.

• Pomagam w sprawach ujawnionych w biurach informacji gospodarczych informacjach gospodarczych dotyczących klientów.

W swojej praktyce zajmuję się głównie prawem cywilnym – zobowiązaniami. W ramach zobowiązań prowadzę postępowania cywilne na etapie postępowania rozpoznawczego oraz egzekucyjnego, często jako pełnomocnik pozwanego czy dłużnika.

Komunikuję się w języku angielskim. Występowałem przed West London Family Court w Londynie w imieniu Polaka mieszkającego w Norwegii. Prowadziłem w Polsce sprawy klientom z Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Australii.

Jednocześnie pomagam w rozwiązaniu spraw dotyczących spadków, które są często powiązane ze zobowiązaniami. Doradzam w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, zachowek czy dział spadku.

Przed otworzeniem własnej działalności bardzo dużo czasu zajmowało mi tworzenie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego. Obecnie zajmuję się tym tematem okazjonalnie, gdy ma to związek z osobistą sytuacją klienta.

Kariera zawodowa

Radca Prawny Jerzy Wyszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aplikację radcowską odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, gdzie jest również wpisany na listę radców prawnych pod nr KT 4100.

Radca Prawny Jerzy Wyszyński zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach radcowskich na terenie Katowic oraz współpracując z Radcami Prawnymi i Adwokatami z terenu całej Polski, przede wszystkim województwa śląskiego. Włada biegle językiem angielskim.

Jerzy Wyszyński specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie administracyjnym. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się również występowaniem w sprawach karnych i karnych skarbowych.

W zakresie prawa cywilnego zajmuje się on prawem zobowiązań (konstruowaniem i opiniowaniem umów, windykacją należności, występowaniem w charakterze pełnomocnika procesowego zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej), prawem rzeczowym (zasiedzenie, służebności, w tym drogi koniecznej, zabezpieczenie roszczeń, zapewnienie pomocy prawnej przy sprzedaży/nabyciu nieruchomości), prawem spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pomoc w sporządzaniu testamentów odzwierciedlających wolę testatora, podważanie testamentów, roszczenia o zachowek), prawem pracy (roszczenia pracownika w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy, obsługa pracodawcy na etapie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy jak i w postępowaniu sądowym, mobbing, roszczenia z tytułu nierównego traktowania z zatrudnieniu) oraz prawem rodzinnym (rozwody, w tym międzynarodowe, separacje, małżeńskie ustroje majątkowe, podziały majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty).

W ramach prawa gospodarczego i handlowego świadczy m.in. usługi polegające na rejestracji i bieżącej obsłudze spółek, zaskarżaniu uchwał organów spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych do sądu, wnoszeniu pozwów odszkodowawczych za szkody wyrządzone spółkom przez członków ich organów, pozywaniu członków zarządu lub likwidatorów spółek na podstawie art. 299§1 k.s.h. czy art. 21 pr. upad.

O KANCELARII

Kancelaria mieści się w centrum Katowic, w pobliżu dworca PKP. Położenie kancelarii zapewnia dobry dojazd samochodem, pociągiem i innymi środkami komunikacji.

Przy kancelarii położony jest bezpłatny parking do wykorzystania przez Klientów.

Kancelaria czynna jest od godziny 9 do 17 od poniedziałku do piątku.