Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z ofertą świadczenia przeze mnie pomocy prawnej. Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji szukających doraźnej pomocy prawnej lub stałej obsługi. W swojej codziennej praktyce udzielam porad prawnych oraz rozwiązuje zagadnienia prawne zarówno dla Klientów z terenów południowej Polski, którzy zgłoszą się do mnie osobiście (po uprzednim umówieniu się na indywidualne spotkanie), jak i Klientów przebywających w innych częściach Polski oraz za granicą. Oferuję porady prawne on-line oraz kontakt z Klientami za pomocą Internetu i innych środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie za udzielaną pomoc prawną zawsze jest uzgadniane z góry, na jasnych i zrozumiałych zasadach. Przed umówieniem się na poradę prawną lub przed zleceniem świadczenia pomocy prawnej, po podpisaniu przez Państwa zagadnienia, przedstawię Państwu wycenę porady lub usługi.

Dokonanie wyceny jest zawsze bezpłatne. Po otrzymaniu wyceny mogą się Państwo zdecydować na moje usługi lub bez zobowiązań z nich zrezygnować.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze opiera się na indywidualnych uzgodnieniach z Klientem. Mogę Państwu zaproponować w szczególności następujące zasady rozliczeń:

 • stawkę godzinową,
 • wynagrodzenie ryczałtowe za całą sprawę,
 • wynagrodzenie ryczałtowe za dokonanie określonych czynności,
 • wynagrodzenie oparte o stawkę podstawową oraz premię sukcesu (success fee) za osiągnięcie określonego rezultatu,
 • wynagrodzenie abonamentowe.

Pomoc prawna wchodząca w zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • sporządzenie i opiniowanie umów,
 • tworzenie innych tekstów prawnych (takich jak statuty, regulaminy),
 • reprezentowanie Klientów przed sądami i organami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,
 • pomoc w egzekwowaniu należności, w tym aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udział w negocjacjach i mediacjach,
 • bieżącą obsługę spółek,
 • obsługę stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz innych organizacji,
 • prowadzenie szkoleń.