Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą świadczenia przeze mnie pomocy prawnej. Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji szukających jednorazowej pomocy prawnej lub stałej obsługi.

W swojej codziennej praktyce obsługuję Klientów podczas spotkań na żywo, jak i Klientów przebywających w odleglejszych częściach Polski oraz za granicą. Spotkania na żywo odbywają się w siedzibie mojej Kancelarii w Katowicach. Klientom, którzy nie mogą dojechać do Katowic oferuję spotkania online, za pomocą szyfrowanego, bezpiecznego pokoju do spotkań online lub za pomocą popularnych komunikatorów (signal, whatsapp, messenger, FaceTime).

 

Wynagrodzenie za udzielaną pomoc prawną zawsze jest uzgadniane z góry, na jasnych i zrozumiałych zasadach. Przed umówionym spotkaniem na poradę prawną albo przed zleceniem pomocy prawnej podam Ci wszystkie składniki mojego wynagrodzenia, tak by nic Cię nie zaskoczyło w trakcie naszej współpracy.

Dokonanie wyceny jest zawsze bezpłatne. Po otrzymaniu wyceny możesz zdecydować się na skorzystanie z moich usług lub z nich zrezygnować bez żadnych kosztów.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze opiera się na indywidualnych uzgodnieniach. Mogę Ci zaproponować  następujące warianty rozliczeń:

 • wynagrodzenie ryczałtowe za całą sprawę, czyli określamy jedną kwotę za całą sprawę (najczęściej osobno płatne będzie wynagrodzenie za udział w rozprawach),
  np. umawiamy się, że moje wynagrodzenie za zleconą mi sprawę wyniesie 5200 zł w I instancji+ 615 zł za każdy termin rozprawy. Niezależnie od czasu trwania sprawy w I instancji  moje wynagrodzenie nie wzrośnie.
 • wynagrodzenie ryczałtowe za dokonanie określonych czynności, czyli dzielimy sprawę na etapy i za każdy etap ustalamy wynagrodzenie.
  np. umawiamy się, że za etap przedsądowy moje wynagrodzenie wyniesie 1230 zł, za sporządzenie i wniesienie pozwu 1492 zł, za wymianę pism procesowych 2460 zł, za każdy termin rozprawy 615 zł.
 • wynagrodzenie oparte o stawkę podstawową oraz premię sukcesu (success fee) za osiągnięcie określonego rezultatu,
  określamy jakąś (niższą niż w przypadku zwykłego ryczałtu) kwotę za całą sprawę oraz premię sukcesu za osiągnięcie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu.
  np. w sprawach o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty chf (tzw. kredytu frankowego) ustalamy, że moje wynagrodzenie wyniesie 2460 zł za daną instancję, ale przyznane przez sąd koszty zastępstwa procesowego, jeżeli sprawa zakończy się ustaleniem nieważności umowy kredytu, stanowią moją premię sukcesu.
 • wynagrodzenie abonamentowe. Stosowane, jeżeli masz dużo różnych spraw. Ustalamy kwotę abonamentu miesięcznego (np. 615 zł na miesiąc brutto) i okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług prawnych (np. 3 miesiące). Dopóki łączy nas umowa o świadczenie usług prawnych ja świadczę na Twoją rzecz uzgodnioną pomoc prawną, a Ty płacisz na moją rzecz uzgodnioną kwotę abonamentu.
 • stawka godzinowa. Najrzadziej stosowany przeze mnie wariant rozliczeń, tylko na Twoje wyraźne życzenie. Ustalamy wysokość stawki godzinowej, oczekiwaną ilość godzin w miesiącu. Na koniec każdego miesiąca wysyłam Ci zestawienie godzin przepracowanych nad Twoimi sprawami. Następnie mnożę tą liczbę godzin z danego miesiąca przez uzgodnioną stawkę godzinową i wystawiam Ci fakturę na kwotę, która wyjdzie z mnożenia (iloczyn). Jeżeli np. w połowie danego miesiąca osiągnę wskazany przez Ciebie miesięczny limit godzin przerywam pracę i informuję Cię o osiągniętym limicie. Wtedy możesz zdecydować, że mam pracować dalej lub poczekać z pracą do następnego miesiąca.

Pomoc prawna wchodząca w zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:

 • reprezentowanie Klientów przed sądami i organami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • sporządzenie i opiniowanie umów,
 • tworzenie innych tekstów prawnych (takich jak statuty, regulaminy),
 • udział w negocjacjach i mediacjach,
 • bieżącą obsługę spółek,
 • obsługę stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz innych organizacji,
 • prowadzenie szkoleń.