Ceniąc czas i wygodę Klienta staram się proponować elastyczne warunki współpracy, w celu dostosowania się do indywidualnych sytuacji w jakich Klient się znajduje oraz do sprostania jego oczekiwaniom.

 • zasady rozliczeń uzgadniane indywidualnie, przed podjęciem współpracy – w ten sposób Klient z góry wie czego się spodziewać,
 • darmowa wycena porady prawnej przed jej udzieleniem,
 • przed podjęciem się realizacji zlecenia omawiam z Klientem wszystkie dostępne warianty i przedstawiam ich wady, zalety i koszty oraz informuję o potencjalnym ryzyku,
 • porady prawne udzielane są osobiście, na umówionym wcześniej indywidualnie spotkaniu, którego termin ustalany jest w dogodnym dla Klienta terminie – lub drogą elektroniczną,
 • E-PORADA – możliwość kontaktu i uzyskania porady bądź innej usługi za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wiadomość e-mail, formularz kontaktowy)
 • E-MONITORING – informowanie na bieżąco o postępach w sprawie drogą elektroniczną, w tym przesyłanie protokołów z rozpraw, wysyłanych i otrzymywanych pism oraz innych dokumentów.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze opiera się na indywidualnych uzgodnieniach z Klientem. Mogę Państwu zaproponować w szczególności następujące zasady rozliczeń:

 • stawkę godzinową,
 • wynagrodzenie ryczałtowe za całą sprawę,
 • wynagrodzenie ryczałtowe za dokonanie określonych czynności,
 • wynagrodzenie oparte o stawkę podstawową oraz premię sukcesu (success fee) za osiągnięcie określonego rezultatu,
 • wynagrodzenie abonamentowe.

Wysokość wynagrodzenia za zlecone usługi uzależniona jest od wielu czynników m.in. stopnia skomplikowania stanu faktycznego, trudności i złożoności sprawy, koniecznego nakładu pracy, terminów świadczenia usług oraz szczegółowych warunków i oczekiwań Klienta.