• kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej (franki, EUR, GBP, dolary)
  • kredyty walutowe,
  • analiza umowy kredytowej i wskazanie Klientowi przysługujących mu roszczeń,
  • powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę sumy wszystkich uiszczonych dotychczas przez Klienta rat,
  • obsługa po prawomocnym wyroku: wykreślenie hipotek i rozliczenie się z bankiem przez potrącenie lub przez umowę z bankiem,
  • reprezentowanie Klienta przy pozwach o zwrot kapitału oraz waloryzacje kapitału,
  • z góry jasne dla Klient zasady rozliczeń, bez żadnych ukrytych kosztów.