• sprawy o odszkodowanie za poniesioną szkodę, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz rentę,
  • roszczenia związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz innymi zdarzeniami losowymi,
  • odszkodowania z ubezpieczenia OC/AC,
  • całe postępowanie związane ze zdarzeniem: postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela, postępowanie sądowe i egzekucyjne,
  • sprawy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie
  • bieżąca konsultacja z Klientem na każdym etapie postępowania,
  • oszacowanie możliwego do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

W życiu zdarzają się wypadki i zdarzenia losowe, które pociągają za sobą negatywne konsekwencje w postaci szkody majątkowej, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Przykładowo można wymienić wypadki komunikacyjne, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów, urazy doznane na skutek potknięcia się o dziurę w nawierzchni chodnika, czy szkody związane ze zniszczeniem się budynku w pożarze.

Często za te wypadki jest ktoś odpowiedzialny jako sprawca albo z ostrożności postanowiliśmy sami się zabezpieczyć i zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

W takiej sytuacji do akcji wkracza ubezpieczyciel, którego zadaniem jest wyrównanie poszkodowanemu zaistniałych strat i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W praktyce zazwyczaj będą Państwo niezadowoleni z propozycji finansowej złożonej przez ubezpieczyciela. Może się zdarzyć, iż nie tylko pierwsza, ale i druga, trzecia i czwarta propozycja wysuwana przez ubezpieczyciela nie będą pokrywać realnej wartości poniesionej szkody lub doznanej krzywdy.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w dochodzeniu pełnego odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty zapraszam do umówienia się na spotkanie. W ramach usługi polegającej na dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia pomogę oszacować wartość roszczenia z którym Klient może wystąpić. Następnie spróbuję porozumieć się z ubezpieczycielem polubownie, skłaniając go do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia Klienta. Jeżeli negocjacje nie przyniosą satysfakcjonującego Państwa rezultatu następnym krokiem będzie wytoczenie przeciwko ubezpieczycielowi (i sprawcy jeżeli występuje) powództwa.

Po wydaniu przez sąd wyroku, jeżeli ubezpieczyciel nie zapłaci dobrowolnie zasądzonego świadczenia, sprawę należy skierować na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zapraszam do kontaktu oraz przedstawienia swojej sytuacji.