• rozwody, z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • rozwody międzynarodowe
 • separacje,
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie),
 • małżeńskie ustroje majątkowe, intercyza,
 • podział majątku wspólnego,
 • zabezpieczenie współmałżonka osoby będącej przedsiębiorcą,
 • władza rodzicielska,
 • opieka nad dziećmi,
 • kontakty z dziećmi,
 • egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

W sprawach rodzinnych emocje potrafią wziąć górę nad zdrowym rozsądkiem, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zaoferuje poradę oraz reprezentację na sali sądowej. W razie zaistnienia konfliktu pomiędzy małżonkami dochodzi do sporów na wielu różnych płaszczyznach, w tym w zakresie winy zaistniałego stanu rzeczy, pieczy nad dziećmi czy spraw majątkowych. W takich sytuacjach oferuję dokonanie oceny sytuacji Klienta i zaproponowanie najkorzystniejszych rozwiązań uwzględniających jego życzenia. W zakres oferowanych przeze mnie usług wchodzi reprezentacja Klienta na etapie próby polubownego rozwiązania sporu (w drodze negocjacji czy mediacji) oraz postępowań sądowych.

Każda sprawa rodzinna, ze względu na swoją specyfikę, jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W niektórych sytuacjach można zażegnać spór szukając konstruktywnych rozwiązań (np. skłonienie drugiej strony do podjęcia określonych zachowań np. leczenia). W innych zasadnym jest rozwiązanie małżeństwa i porozumienie się w kwestii opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi oraz spraw majątkowych takich jak kwestia alimentacji dzieci i małżonka czy podziału wspólnego majątku. W razie braku porozumienia koniecznym jest wdanie się w spór przed sądem i dowodzenie swoich racji w toku postępowania sądowego.

Oferuję pomoc na każdym etapie postępowania związanego z rozwiązaniem małżeństwa czy separacją, jak również w sprawach majątkowych oraz związanych ze stosunkami z dziećmi. Świadcząc pomoc prawną na rzecz Klientów w sprawach rodzinnych zawsze staram się spokojnie, bez zbędnych emocji ocenić przedstawiony stan faktyczny i doradzić najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązanie, oferując niezbędne wsparcie aż do zakończenia sprawy.

Porada prawna w zakresu prawa rodzinnego często jest niezbędna w sytuacjach bezkonfliktowych, w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy jedno lub oboje z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.