• badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • zasiedzenie,
  • ochrona własności,
  • ochrona posiadania,
  • zniesienie współwłasności,
  • podział majątku wspólnego,
  • służebności gruntowe (w tym drogi koniecznej), osobiste i przesyłu
  • umowy dotyczące nieruchomości,
  • hipoteki, zastawy i inne formy zabezpieczeń na rzeczach,
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.