• spory z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi ,
 • spory z firmami pożyczkowymi oraz SKOK-ami,
 • spory z bankami,
 • spory z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • spory z ubezpieczycielami,
 • analiza sytuacji prawnej Klienta i zaproponowanie rozwiązania jego sytuacji,
 • reprezentacja Klienta na etapie postępowania sądowego
 • reprezentacja Klienta na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • upadłość konsumencka (sporządzenie wniosku, reprezentacja Klienta przez całe postępowanie,  aż do jego zakończenia),
 • ustalanie nieważności kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (kredyty frankowe, EUR, GBP, dolarowe),
 • kwestionowanie oprocentowania wskaźnikiem referencyjnym WIBOR,
 • analiza możliwości uchylenia się od skutków prawnych zawarcia umowy
 • żądanie ustalenia nieistnienia zobowiązania wynikającego z umowy w całości lub w części,
 • zbadanie czy można doprowadzić do wyeliminowania z obrotu tytułów wykonawczych wystawionych przeciwko Klientowi,
 • weryfikacja możliwości pozbawienia wykonalności tytułów wykonawczych (np. wyroków sądowych, nakazów zapłaty) wystawionych przeciwko Klientowi,
 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • pomoc w przypadku uciążliwych prób skłonienia Klienta do zapłaty wątpliwych wierzytelności,

Zdarzają  się sytuacje, w których konsument zderza się z potężną korporacją – bankiem, firmą windykacyjną, funduszem sekurytyzacyjnym czy ubezpieczycielem. Wbrew pozorom konsument nie stoi na straconej pozycji, mimo przewagi finansowej korporacji. Dzięki prawodawstwu unijnemu oraz rozwojowi praw konsumenta spory z dużymi spółkami i funduszami mogą skończyć się wygraną konsumenta. 

Jeżeli, znajdujesz się w sporze z jedną z powyżej wskazanych instytucji finansowych skontaktuj się lub umów się samodzielnie na spotkanie – jest spora szansa, że będę w stanie pomóc Ci rozwiązać ten spór korzystnie dla Ciebie!