• analiza sytuacji Klienta związanej z wpisem negatywnych informacji gospodarczych w biurach informacji gospodarczych pod kątem możliwości ich usunięcia,
  • usuwanie negatywnych wpisów informacji gospodarczych dotyczących Klienta w biurach informacji gospodarczych,
  • wezwania do podmiotu wpisującego Klienta do usunięcie informacji gospodarczych dotyczących Klienta z biur informacji gospodarczych,
  • wnioski do biur informacji gospodarczych o usunięcie informacji gospodarczych dotyczących Klienta,