• pomoc w dochodzeniu wierzytelności od dłużników, od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanieegzekucyjne i wyjawienie majątku,
  • doradzanie w zakresie najkorzystniejszego sposobu dochodzenianależności pod względem kosztów, ryzyka i potencjalnego czasu trwania postępowania,
  • reprezentacja wierzyciela przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach o zapłatę,
  • zabezpieczanie dokonania zapłaty przez dłużnika na rzecz Klienta,
  • ochrona Klienta przed niekorzystnymi czynnościami dłużnika (takimi jak wyzbywanie się majątku, zawieranie umów uniemożliwiających zaspokojenie wierzyciela),
  • możliwość dochodzenia wierzytelności od podmiotów polskich oraz mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej,
  • aktywny udział w postępowaniu egzekucyjnym, w tym wyjazd prawnika na czynności egzekucyjne z komornikiem sądowym,
  • weryfikacja osoby dłużnika w zakresie opłacalności prowadzenia przeciw niemu postępowania i posiadanych składników majątku,
  • reprezentacja wierzyciela w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowego.